Xưởng sản xuất riêng: Một đơn vị thiết kế thi công nội thất mang lại rất nhiều lợi ích cho khách hàng, đặt biệt là chi phí và bảo hành. Sản phẩm tận xưởng luôn có giá tốt hơn (khoảng 30%) so với sản phẩm nhập. Nếu sản phẩm có lỗi thì sẽ được bảo hành ngay, sữa chữa nhanh chóng. Việc có xưởng sản xuất đảm bảo uy tín của đơn vị thi công.

xuong-eurogolden-1

Xưởng sản xuất Eurogolden 1

xuong-eurogolden-2

Xưởng sản xuất Eurogolden 2

xuong-eurogolden-3

Xưởng sản xuất Eurogolden 3

xuong-eurogolden-4

Xưởng sản xuất Eurogolden 4

xuong-eurogolden-5

Xưởng sản xuất Eurogolden 5

xuong-eurogolden-6

Xưởng sản xuất Eurogolden 6

xuong-eurogolden-7

Xưởng sản xuất Eurogolden 7

xuong-eurogolden-8

Xưởng sản xuất Eurogolden 8

xuong-eurogolden-9

Xưởng sản xuất Eurogolden 9